»When local becomes global«

Projekt financiran s sredstvi Slovenskega štipendijskega a EGP/NFM temelji na prioritetah NFM, predvsem na področju Ohranjanja in revitalizacije naravne in kulturne dediščine, medinstitucionalnem sodelovanju ter izmenjavi dobrih praks treh šol iz treh različnih držav:

 • prijavitelj: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Slovenija,
 • partner št.1: VÅGEN Vidergaende skole, Sandnes, Norveška (država donatorica) in
 • partner št.2: Agruppamento de Escolas de Barcelos, Portugalska (programska država).

Projekt bo razdeljen na tri dele:

 1. Raziskovanje naravne in kulturne dediščine v lastnem lokalnem okolju (predvsem mitov in legend, ki bi lahko postali osrednji del novih turističnih proizvodov)
 2. Razvoj novega turističnega proizvoda na projektnem tednu z naprednimi metodami za razvoj kreativnih rešitev
 3. Implementacija ideje v lokalno okolje v vsaki sodelujoči državi

Cilji partnerstva:

 • izgradnja novega partnerstva z norveško šolo,
 • nadgraditi sodelovanje, začeto s prejšnjimi projekti s šolo na Portugalskem, ki je do sedaj nastopala kot gostiteljska šola,
 • utrditi dobro sodelovanje med šolami in lokalnim okoljem,
 • razširiti mreženje/medstrukturno sodelovanje,
 • ohranjanje in razvoj kulturne in naravne dediščine partnerjev v projektu,
 • oblikovati nove turistične proizvode,
 • predstaviti spretnosti in kompetence naših dijakov v delovnem okolju,
 • pripraviti partnerstvo za nadaljnje večje strateške projekte.

Teme, ki jih bomo obravnavali, so:

 • Raziskave na področju turizma, ki temelji na lokalni dediščini
 • Razvoj turističnih proizvodov s sodobnimi vizualnimi identitetami

Pristop:

 • povezava vsake šole z okoljem;
 • 3 srečanja z inovativnimi izobraževalnimi metodami (ustvarjalno podjetniški teden za dijake) in predstavniki podjetij in lokalnih institucij preko predavanj in delavnic;
 • učinkovit sistem komuniciranja (številni kanali: Etwining, MagazineFactory, E-mail, Facebook skupina, profil, TumblrBlog, spletne strani …). S tem bo vzpostavljena dobra podlaga za diseminacijo ter pripravo brošure o projektnih rezultatih. Z vsem zbranim materialom bo mogoče tudi boljše koriščenje projektnih rezultatov na srečanjih, konferencah, predstavitvah;
 • med projektom bodo dijaki primorani uporabljati znanje tujega jezika, predvsem s strokovnega področja. V online reviji Magazine Factory bomo objavljali članke o dosežkih dijakov sorodnih programov Exhibition design/ aranžerski tehnik/ Visual merchandiser in bo služila kot izdelek, preko katerega se bomo spoznavali, na nek način tekmovali v objavah in postopoma nadgrajevali rezultate projekta. Revija je že pripravljena, uredniki pa smo kontaktne osebe iz treh sodelujočih šol.

Maja Prešeren, koordinatorka

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 57 times, 1 visits today)