Skoči na glavno vsebino

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja.

Valorizacijska konferenca CMEPIUS je njihov najpomembnejši letni dogodek. Z njo želijo ovrednotiti in širiti rezultate številnih primerov dobre prakse ter projektov na področju mednarodnega sodelovanja, s katerimi slovenske izobraževalne institucije bogatijo in spreminjajo naš izobraževalni prostor.

Letošnja konferenca je bila posvečena vplivu projektov na lokalno okolje, medsebojnemu povezovanju, občutku pripadnosti, smiselnosti svoje vloge na področju, kjer živimo in delujemo. Namen je bil prepoznati doprinos programa Erasmus+ tudi med tistimi akterji, ki niso neposredni pogodbeniki/prijavitelji, ter na drugi strani krepiti vlogo institucij formalnega in neformalnega izobraževanja kot središča lokalne skupnosti.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je bil povabljen, da na konferenci predstavi primer dobre prakse sodelovanja z lokalno skupnostjo. Konferenca se je odvijala 23. 5. 2019 na Brdu pri Kranju. Sodelovali smo s prispevkom na enem izmed tematskih sklopov z naslovom Sosed sosedu in predstavili sodelovanje šole z lokalno skupnostjo vse od začetkov mednarodne dejavnosti do dijaškega podjetja KONStrukcija. Maja Prešeren, koordinatorka mednarodne dejavnosti, je bila povabljena tudi kot gostja v panelni razpravi na valorizacijski konferenci.

Na konferenco se je bilo treba dobro pripraviti in narediti pregled dejavnosti od samih začetkov.

Maja Prešeren

(Visited 201 times, 1 visits today)
Dostopnost