Skoči na glavno vsebino

Stanje prijav 16. 6. 2020

Stanje prijav za vpis v 1. letnik programov na naši šoli 16. junija 2020. Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (tu >>).

PROGRAM Predvideno število mest za novince Število prijav 
Gimnazija 56 48
Ekonomski tehnik 28 25
Aranžerski tehnik 28 31*

Program aranžerski tehnik

Na ŠC Srečka Kosovela Sežana imamo za vpis v prvi letnik 2020/2021 razpisanih 28 mest. Če bo število prijavljenih kandidatov v programu aranžerski tehnik po prenosu prijav presegalo število razpisanih mest za novince, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.

Trenutno stanje - kandidati za program aranžerski tehnik

Glede na število zbranih točk (število točk pomeni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov, ki so jih učenci dobili v 7. in 8. razredu osnovne šole; največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program aranžerski tehnik naslednje:

Točke iz ocen 7. in 8. razreda Število kandidatov
106 1
103 1
102 1
101 1
100 1
96 1
93 1
90 1
89 1
88 1
85 1
84 3
83 2
82 3
79 2
78 2
74 1
72 1
71 1
70 2
68 1
67 1
63 1

 

Prenos prijave

Prenos prijav je podaljšan do 16. junija 2020 do 14. ure. Učenci, ki bi želeli prenesti prijavo s ŠC Srečka Kosovela Sežana na drugo šolo, bodo morali izpolniti obrazec o prenosu prijave in ga poslati po e-mailu na naslov šolske svetovalne službe, ki bo na podlagi izjave za prenos prijavnice, podpisane s strani učenca in staršev, posredovala prijavo na šolo, na katero jo učenec želi prenesti.

Prav tako lahko do tega datuma prenesejo prijavo na ŠC Srečka Kosovela učenci, ki imajo prijavo na drugi šoli, vendar morajo v tem primeru izjavo za prenos prijavnice poslati na svetovalno službo šole, na kateri imajo prijavo.

Izjava za prenos prijavnice

Informacije o vpisu

  • Alenka Kompare, šolska svetovalna služba
  • E-naslov: alenka.kompare@guest.arnes.si
  • Tel.: 05 73 11 281 – vsak dan med 9.00 in 10.00
(Visited 570 times, 1 visits today)
Dostopnost