Skoči na glavno vsebino

RAZSTAVA DEL TO SEM JAZ - Šolsko leto 2020/21

 

Medpredmetno povezovanje je ena učinkovitejših oblik celostnega poučevanja in učenja, saj znanje postane prenosljivo, dijaki pa se naučijo razmišljati in povezovati učne snovi.

Povezovanje med strokovnimi predmeti aranžerstvo, multimedijsko oglaševanje ter animacija v ravnini in prostoru je bilo izvedeno po vzoru naloge iz norveške šole (Vågen Vidergaende skole) iz Sandnesa kot skupno načrtovanje tematskega sklopa CGP (Celostna grafična podoba) z naslovom Selfbranding; To sem jaz. Končni produkt naloge je tridelni avtoportret posameznika.

Vsak dijak dobi tri slikarska platna, na katerih se predstavi in izrazi sebe z barvno simboliko, kompozicijo in tipografijo: Kdo sem bil kot otrok? – Kdo sem zdaj? – Kdo bom v prihodnosti?

Pred izdelavo portretov so dijaki spoznali načrtovanje simbolnega identitetnega sistema v povezavi z realno identiteto in imidžem, kot ga narekuje referenčni trikotnik. V ta namen so izvedli več vaj. Za ugotavljanje realne identitete so naredili SWOT analizo, za ugotavljanje imidža pa vajo Ogledalo. Na podlagi obeh analiz so izbrali pet besed, ki jih najbolje predstavljajo. Za te besede so izdelali piktograme in tako vizualizirali svojo osebnost.

Prva slika oziroma 1. del portreta je slika iz otroštva (oz. kdo sem bil, ko sem bil majhen), ki je bila ustvarjena z uporabo različnih računalniških orodij in programov za obdelavo fotografij (Ilustrator, Photoshop …). Obdelana slika fotografije iz otroštva se v pravilnem razmerju s pomočjo izrisane mreže prenese na slikarsko platno. To je tehnika, ki se uporablja že več stoletij po vzoru starih mojstrov, kot so Leonardo Da Vinci, Rafael Santi …

Druga slika oziroma 2. del portreta prikazuje sedanjost. Posameznik je na sliki izrazil sebe z uporabo besed to sem jaz v izbrani kompoziciji in karakterno značilni tipografiji.

Tretja slika oziroma 3. del portreta je abstraktna slika, ki prikazuje odmik od realnosti in samoupodobitev umetnika v prihodnosti. Razni znaki, napisi in barve na sliki predstavljajo simboliko upodobljene osebe in so v večini primerov vidno in namerno uporabljeni, stopnjevani ali spremenjeni glede na realnost.

Vaja je zelo zahtevna in kompleksna, saj se morajo dijaki soočiti s številnimi izzivi: poglobiti se morajo vase in sebe predstaviti javnosti, uporabiti morajo znanje in spretnosti, pridobljene pri različnih predmetih v času šolanja, ter jih povezati in izraziti v harmonični celoti.

Vse portrete generacije že od leta 2016 razstavljamo v galeriji To sem jaz.

Mentorice: Maja Prešeren, Lilijana Fabris in Renata Nikolić

Primer poročila o nalogi To sem jaz, Lara Lovrečič, 4. A ART

(Visited 204 times, 1 visits today)
Dostopnost