Vsak se lahko nauči učiti se, tudi na zabaven način, če spozna sebe in svoje učne strategije. To večkratno zmanjša čas, potreben za osvojitev neke snovi in izboljša sam potek učenja.

Poglejmo si nekaj učinkovitih učnih strategij.

Učne strategije

Mirjam Franetič, šolska svetovalna služba

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 237 times, 1 visits today)