Skoči na glavno vsebino

V okviru strateškega partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja Erasmus + z naslovom MESLEKI EĞITIMDE SANAL ŞIRKET UYGULAMALARI/VIRTUAL COMPANIES IN VET (MESU) se bo med 6. in 10. junijem 2022 odvijalo prvo kratkoročno usposabljanje za dijake in profesorje v Kahramanmarasu v Turčiji. Naša šola v projektu sodeluje zaradi dolgoletne tradicije dela v učnih podjetjih in sodelovanja v Erasmus+ strateškem partnerstvu CLIL in VET v okviru katerega smo razvili mednarodni kurikul za učna podjetja.

Učno podjetje je simulacija poslovanja pravega podjetja. Poudarek je na praktičnem delu v okviru namišljenega podjetja, kjer se dijaki usposabljajo za opravljanje temeljnih nalog pri poslovanju podjetja. Torej dijak že v šoli razume pomen naučenega in pridobi spretnosti, ki jih preskusi s svojimi sošolci v praksi. Na ta način postane izobraževanje življenjsko. Dijaki na začetku šolskega leta ustanovijo podjetje (d.o.o.) po postopkih, ki jih določa zakon. Učno podjetje se prijavi pri Centrali učnih podjetij Slovenije, pridobi davčno številko, matično številko in številko transakcijskega računa. Dijaki se prijavijo na namišljen razpis prostih delovnih mest v naslednjih oddelkih: tajništvu,  marketingu, računovodstvu in kadrovskem oddelku. Skozi vse šolsko leto opravljajo naloge v svojem oddelku in spoznavajo tudi delo v ostalih oddelkih. Učno podjetje sodeluje z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in tujini.

Začetki učnih podjetij na ŠC Sežana segajo v šol. leto 1997/98 ko so dijaki ustanovili učno firmo SOLD d.o.o. V projekt smo se vključili med prvimi v Sloveniji. V letu 1998/1999 smo projekt razširili in registriralo se je 8 novih učnih podjetij. Na koncu šolskega leta so se predstavila na sejmu učnih podjetij, ki je potekal v prostorih nekdanje Pletenine, današnji center FAMA. Tako smo začeli s sejemsko dejavnostjo na šoli.

Nato so v letu 2002 učna podjetja postala del kurikula na ekonomskem programu. Tako je tudi danes. V letošnjem šolskem letu na šoli poslujejo 3 učna podjetja.

Poleg učnih podjetij imamo na šoli tudi dve dijaški podjetji na programu aranžerski tehnik, ki delujeta po programu Junior Achievement.

Usposabljanja v Turčiji se bo udeležilo 5 dijakov in 2 profesorja. Podjetniškega usposabljanja se lahko udeležijo dijaki, ki v letošnjem šolskem letu sodelujejo v podjetjih.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite na sreckovsepovsod@gmail.com do 5. 4. 2022.

 

Koordinatorka Maja Prešeren

(Visited 153 times, 1 visits today)
Dostopnost