Stanje prijav za vpis v 1. letnik 

PROGRAM Predvideno število mest za novince Število prijav do 11. 5. 2020
Gimnazija 56 47
Ekonomski tehnik 28 21
Aranžerski tehnik 28 37

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ponoven vpis v začetni letnik v drug program

Dijaki prvih letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug program, lahko prijavo za vpis v srednje šole oddajo še do 25. maja 2020. Izpolnjeno prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole  podpisano s strani kandidata in starša lahko po pošti ali elektronski pošti pošljejo na izbrano šolo.

Prenos prijave

Kandidati, ki ste oddali prijavo na izbrani program srednje šole, lahko do 16. junija 2020 do 14. ure, prenesete prijavo na drugo šolo ali v drug program že izbrane šole. Prenos prijave na Srednji šoli Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola bo potekal tako, da na elektronski naslov šole ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si posredujete skenirano/fotografirano izjavo podpisano s strani učenca in starša.

Izjava za prenos prijavnice

Informacije o vpisu: šolska svetovalna služba ali elektronski naslov šole ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si

Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
(Visited 212 times, 5 visits today)