Skoči na glavno vsebino

Obiskal nas je arheolog Janez Dirjec

V ponedeljek 9.10. 2023 je našo šolo obiskal arheolog Janez Dirjec. Dijakom 2.ag, 2.bg, in 3.ag je spregovoril o svoji bogati karieri arheologa, ki jo gradil na Znanstveno raziskovalnem centru SAZU v Ljubljani. Sodeloval je pri številnih arheoloških izkopavanjih in...

Drugačnost, rezilientnost, zavzetost in vključenost

V prvem tednu v oktobru smo na šoli gostili 23 dijakov in 10 učiteljev iz Španije, Italije, Romunije in Francije, s katerimi sodelujemo v Erasmus+ projektu z naslovom Drugačnost, rezilientnost, zavzetost in vključenost (ARII). Cilj projekta je ozaveščanje dijakov in...

Interdisciplinarni krožek: Umetnost upora – Tone Kralj

Po uspešno izpeljanem interdisciplinarnem krožku v preteklem šolskem letu, ko sta se povezala predmeta zgodovina ter slovenski jezik in književnost, bodo tudi letos dijaki lahko znanje in radovednost poglabljali v krožku, ki bo prepletal naslednje predmete: umetnost,...

Zgodovinska maturitetna ekskurzija v Gorico in Novo Gorico

V sredo, 27. septembra 2023 smo izvedli maturitetno ekskurzijo z dijaki, ki so si izbrali zgodovino na maturi. Ogledali smo si  Gorico in Novo Gorico in s tem opravili del interne mature. Mesti smo spoznavali kronološko, tako kot sta nastajali, raziskali pa smo...

Družboslovci na ekskurziji ob meji na Goriškem

Dijaki 2. letnika gimnazije, ki obiskujemo interdisciplinarni tematski sklop družboslovje, smo se v petek 15. 9. 2023 odpravili na ogled mej na Goriškem. Na ekskurzijo smo šli z namenom, da bi bolje spoznali nastanek naše zahodne meje in njeno spreminjanje. Z nami sta...

Razumeti različnost skozi filme in literaturo

Da bi razumeli različnosti in posebnosti ljudi, so dijaki, vključeni v projekt Erasmus+ ARII (Drugačnost, rezilientnost, zavzetost in vključenost) najprej pripravili dva seznama: seznam romanov in seznam filmov, ki tako ali drugače naslavljajo drugačnost. Vsak dijak...
Dostopnost