Skoči na glavno vsebino

Aranžerstvo

Člani aranžerskega aktiva so profesorji in profesorice strokovnih modulov za program aranžerski tehnik:

 • Renata Nikolić (aranžerstvo, vizualne komunikacije)
 • Samo Onič (vizualne komunikacije, izražanje s sliko in zvokom)
 • Maja Prešeren (multimedijsko oglaševanje, pospeševanje prodaje)
 • Lucija Stanič Brezec (podjetje na trgu)
 • Lilijana Fabris (multimedijsko oglaševanje, animacija v ravnini in prostoru)
 • Mojca Železnik Buda (pospeševanje prodaje)
 • Patricija Kastelic Volf (tržno komuniciranje)

Program aranžerski tehnik ima zelo veliko praktičnega pouka. Poudarek je predvsem na likovnem in estetskem izražanju in v uporabi teh načel v praksi. Pri poučevanju pogosto uporabljamo metode aktivnega učenja. Velik poudarek dajemo tudi medpredmetnemu povezovanju: povezujemo se med seboj in tudi z učitelji drugih predmetov, npr. slovenščine, angleščine, družboslovja in naravoslovja.

Med šolskim letom aranžerski aktiv:

 • organizira in izvede strokovne ekskurzije: na enodnevnih strokovnih ekskurzijah pa obiščemo MOS Celje, SOF v Portorožu, Fructal Ajdovščina in v Ljubljani izvedemo Dan za vizualne komunikacije;
 • V 2. ali 3. letniku si dijaki na dvodnevni ekskurziji v Milano ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri niso prisotna;
 • pripravi dijake na tekmovanja: Državno tekmovanje iz aranžerstva, DOSS (Dijaška oglaševalska scena Slovenije), mednarodni festival Več znanja za več turizma, Olimipijada poklicev (izbor za Euroskills);
 • organizira priložnostne razstave izdelkov dijakov, npr. v Kosovelovem domu, v MC Podlaga ter na dan odprtih vrat in informativni dan;
 • izvede aranžiranje določenih izložb v Sežani ter različne naloge za naročnike, npr. Občino Sežana;
 • izvaja različne projekte (npr. SmetArt – izdelava izdelkov iz odpadnih materialov) in mednarodne izmenjave.
(Visited 718 times, 1 visits today)
Dostopnost