Skoči na glavno vsebino

Aktiv tujih jezikov

Aktiv tujih jezikov sestavljamo profesorice:

 • angleščine (Jana Bele Lutman, Doris Furlan, Sandra Grmek, Magda Pogačar),
 • italijanščine (Sandra Grmek, Elvira Mavrič, Leonida Vrabec),
 • nemščine (Doris Furlan, Magda Pogačar),
 • francoščine (Jana Bele Lutman, Elvira Mavrič).

Ekskurzije

Da bi dijakom omogočili neposreden stik z jezikom in kulturo ter ogled znamenitosti, se vsako leto za dijake drugih letnikov organizira strokovna ekskurzija v London, za dijake tretjih letnikov pa strokovna ekskurzija v Italijo. Dijaki, ki obiskujejo ITS jezikoslovje, se vsako drugo leto udeležijo ekskurzije v Pariz.

Tekmovanja

Dijaki prvega, drugega in tretjega letnika se vsako leto udeležijo tekmovanja iz angleške bralne značke EPI READING BADGE in tekmovanja BOOKWORMS. Dijaki drugega in tretjega letnika gimnazije sodelujejo na tekmovanju za nemško bralno značko LESEPREIS. Dijaki, ki obiskujejo italijanščino, lahko tekmujejo v bralni znački IL TOPO DI BIBLIOTECA.

Od leta 2016 dijaki višjih letnikov tekmujejo na mednarodnem tekmovanju Best in English.

Za dijake tretjih letnikov pripravi jezikovni aktiv šolsko tekmovanje iz znanja italijanskega in angleškega jezika. Najboljši dijaki se pomerijo z vrstniki na regijskem in državnem tekmovanju.

Nekateri dijaki sodelujejo v mednarodnem projektu Carbon Footprint Challenge.

Drugo

Vse profesorice imamo govorilne ure za dijake. Dijakom s posebnimi potrebami nudimo individualno učno pomoč.


Povezave

Angleščina:

 • slovarji, enciklopedija, itd:

Dictionary
Cambridge
Založba Longman (vaje, slovar, …)
Lexico
Enciklopedija Britannica (enciklopedija)

 • novice, članki, učenje angleščine:

Voice of America
British Council
Založba Oxford
Metro
News in Levels
Fact Monster
Mary Glasgow Magazines

 • e-knjige:

British Council Graded Reading
Graded Readers
Penguin Readers
E-reader
Open Culture

 • avdio knjige:

ESL Printables
Lit2Go

Italijanščina:

 • časopis:

Corriere della Sera

 • pesmi:

Canzoni Italiane

Nemščina:

 • slovarji:

Pons
Deutsch-English
Leo
Bildwörterbüch

 • novice, članki, učenje nemščine:

Založba Hueber
News4Kids
Deutsche Welle

Priprava na splošno in poklicno maturo.

(Visited 735 times, 1 visits today)
Dostopnost