Ekskurzije

V 2. ali 3. letniku dijaki obiščejo decembrski Milano. Na dvodnevni ekskurziji si ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri niso prisotna.

Na enodnevnih strokovnih ekskurzijah pa obiščemo MOS Celje, SOF v Portorožu, Fructal Ajdovščina in v Ljubljani izvedemo Dan za vizualne komunikacije.

Mednarodno sodelovanje

V preteklih letih so se dijaki aranžerskega tehnika v okviru različnih mednarodnih projektov večkrat usposabljali na Portugalskem, v šolskem letu 2017/18 pa smo sodelovanje s šolo Agrupamento de Escolas de Barcelos nadgradili v prijateljsko izmenjavo.

Uspešno smo začeli tudi s projektom mobilnosti Usposobljeni za prihodnost/Trained for the future (Erasmus +), v okviru katerega se je v letu 2018 in 2019 usposabljalo že petnajst dijakov aranžerskega tehnika. Dijaki so se udeležili praktičnih usposabljanj v Barcelosu (Portugalskem), Las Palmas (Španija), Palma de Malorca (Španija) in Funchal (Madeira, Portugalska). Dijaki so na izmenjavi nadgrajevali kompetence s področja multimedije, aranžerstva in vizualnih komunikacij.

Že v začetku šolskega leta 2018/19 je ŠC Srečka Kosovela Sežana postal tudi nosilec Listine Erasmus+ za mobilnost v PIU, s katero bomo lahko praktično usposabljanje v tujini omogočili še večjemu številu dijakov programa aranžerski tehnik. Že v aprilu 2020 na Madeiro potuje deset aranžerjev.

V maju 2020 se bo skupina treh dijakinj programa aranžerski tehnik udeležila obiska v Askimu na Norveškem, kjer bo potekalo srečanje partnerjev v starteškem partnerstvu Erasmus+  Learn it today to manage it tommorrow/Nauči se danes, da boš lahko uporabil jutri.

V šolskem letu 2019/20 izvajamo tudi projekt mednarodnega sodelovanja šol Kompetence prihodnosti. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks s partnersko šolo v Zvorniku (Bosna in Hercegovina), s katero v različnih projektih sodelujemo že od leta 2008.

 

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 743 times, 1 visits today)