Zlati maturanti in maturantke

Poklicna matura 2020

Martina Jugovac

Poklicna matura 2018

Patricija Štemberger

Poklicna matura 2017

Eva Bužanin (diamantna maturantka)

Poklicna matura 2015

Ula Stepančič

Poklicna matura 2014

Andreja Hrib, Maja Sila, Jani Slokar

Poklicna matura 2013

Ana Grželj, Erik Strnad, Joža Škerjanec

Rezultati na poklicni maturi

Poklicna matura 2020

Vsi prijavljeni dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo. Povprečen dosežek dijakov naše šole je 15,52 točk (republiško povprečje je 15,29 točk). Zlata maturantka je postala Martina Jugovac.

Poklicna matura 2019

Vsi prijavljeni dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturoPovprečen dosežek dijakov naše šole je 17,08 točk (republiško povprečje je 15,85 točk).

Poklicna matura 2018

Dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo. V povprečju so dosegli 15,41 točke, kar je višje od republiškega povprečja (14,49 točk).

Poklicna matura 2017

Vsi prijavljeni dijaki aranžerskega tehnika so uspešno opravili poklicno maturo, povprečen dosežek je 16,70 točk (republiško povprečje v tem programu je 14,64 točk). Eva Bužanin je dosegla vse možne točke ter tako postala diamantna maturantka.

Poklicna matura 2016

Dijaki aranžerskega tehnika, ki so poklicno maturo opravljali prvič, so bili na njej tudi 100 % uspešni. V povprečju so dosegli 16,00 točk, kar je boljše od republiškega povprečja (14,94 točk). Rebeka Rehar je pri angleščini dosegla 100 % točk.

Poklicna matura 2015

Rezultat dijakov aranžerskega tehnika na poklicni maturi je bil 15,33 točke, kar je precej višje od republiškega povprečja (13,22 točk).

Poklicna matura 2014

Aranžerji so dosegli povprečni uspeh 16,40 točke (republiško povprečje je 15,59 točke), imajo pa tudi dva zlata maturanta, od tega je eden dosegel vseh možnih 23 točk.

Poklicna matura 2013

Dijaki aranžerskega tehnika so dosegli povprečje 16,36 točke (republiško povprečje je 15,31 točke).

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 919 times, 1 visits today)