Skoči na glavno vsebino

Športni tedni

ITS naravoslovje

ITS družboslovje

Posebnosti naše gimnazije

Športni tedni

Športni tedni so zamišljeni so kot strnjeno izvajanje ur športne vzgoje, in sicer namesto tretje tedenske ure. Izvajamo jih v 1., 2. in 3. letniku gimnazije, smučarski teden je izveden glede na želje večine staršev in dijakov.

  • 1. letnik: plavanje, jadranje, potapljanje, veslanje; čas in kraj izvedbe: september, Portorož
  • 2. letnik: smučanje, bordanje, zimski športi; čas in kraj izvedbe: februar, Krvavec, Kranjska gora
  • 3. letnik: gorništvo, pohodništvo; čas in kraj izvedbe: september, slovensko visokogorje

Interdisciplinarni tematski sklopi in izbirni predmet

Dijakom 2. in 3. letnika ponujamo družboslovni, jezikoslovni, naravoslovni interdisciplinarni tematski sklop (ITS) in izbirni predmet kreativno podjetništvo. Poudarek je na interdisciplinarnosti, timskemu delu učiteljev in dijakov, projektnemu načinu dela ter uporabi znanja v življenjskih kontekstih.

  • V ITS družboslovje dijaki razvijajo razumevanja sveta, v katerem živimo, z družboslovnega vidika. V raziskovanje ključnega vprašanja, kako nas oblikuje svet, v katerem živimo, so vključeni predmeti: zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, umetnostna zgodovina, likovna umetnost in filmske delavnice. Vsako leto izvedemo družboslovni tabor (Idrija, Tolmin) in različne ekskurzije. Dijaki izpeljejo projektno delo od načrta do realizacije in evalvacije, razvijajo kritično mišljenje in ustvarjalnost. Predstvitev sklopa >>
  • ITS jezikoslovje imajo dijaki tri predmete, in sicer: tretji tuj jezik – francoščino, dodatno uro angleščine in predmet kultura in civilizacija. Naloga dijakov je priprava projektnih nalog in aktivno sodelovanje v pestrem naboru dejavnosti. V okviru ITS jezikoslovje se udeležimo kulturnih prireditev, projektnih dni in sodelujemo v mednarodnih projektih, nekaj dela pa poteka na terenu v okviru ekskurzije v Francijo.
  • V ITS naravoslovje se prepletajo predmeti kemija, biologija, fizika in astronomija. Naloga dijakov je priprava projektnih in raziskovalnih nalog z naravoslovno vsebino,  ocenjuje se delo in pristop k delu. Za dijake tega sklopa sta organizirana naravoslovno-raziskovalna tabora v Bohinju in Piranu, sodelujemo tudi v mednarodnih projektih in se povezujemo s Parkom Škocjanske jame.
  • Pri izbirnem predmetu kreativno podjetništvo se dijaki učijo izdelave podjetniških načrtov, celovitega marketinškega pristopa, izdelujejo celostno podobo in se učijo tržnih strategij in pristopov. Tudi tu je cilj izdelava raziskovalnih in projektnih nalog ter sodelovanje na tekmovanjih. Dijaki se udeležijo tridnevnega projekta SPOT (Sežanski Podjetniško Oglaševalski Tabor).

Kaj o šoli pravijo naši gimnazijci

Zelo strokovni, dostopni in prijazni profesorji, pa tudi nivo zahtevanega znanja je nadpovprečen, kar je zelo v redu.

Prednosti šole so odprtost, stik s časom, realnost. Dijaki nismo samo številke.

Zadovoljen sem z usposobljenostjo profesorjev in osebnim pristopom. Všeč so mi športni tedni in ekskurzija v London.

To, da smo ena redkih šol, ki ima v 2. in 3. letniku izbirne sklope (ITS naravoslovje, družboslovje, jezikoslovje), je super. Seznanimo se z drugačnim načinom dela, kot smo navajeni pri pouku.

Vsako leto se organizira tudi več zanimivih stvari: športne tedne, ekskurzije, gledališke predstave … Priprave na tekmovanja so dobre, rezultati še boljši.

(Visited 2.751 times, 1 visits today)
Dostopnost