Aktivnosti

Naravoslovje

Družboslovje

Športni tedni

Dosežki gimnazijcev

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, razvedrilne matematike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine, geografije in psihologije.

Poleg tega izdelujejo raziskovalne in projektne naloge, npr. s področja zgodovine, psihologije, geografije in slovenščine, in z njimi tekmujejo na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Vsako leto sodelujejo tudi na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma.

Udeležujejo se tudi drugih natečajev in razpisov, npr. srednješolskega pesniškega natečaja Mala Veronika, natečaja Mladinske knjige za najboljšo kratko zgodbo – metaFORA, likovno-literarnega projekta Lepljenka, različnih fotografskih natečajev …

Dijaki naše šole so bili vključeni v mednarodno raziskavo TIMSS Advanced 2015. Izmed 50 gimnazij Slovenije so v znanju preduniverzitetne fizike dosegli skupno 2. mesto, najboljši pa so bili kar v štirih od šestih kategorij: sklepanje, mehanika in termodinamika, valovanje in jedrska fizika, elektrika in magnetizem.

Dosežki v šolskem letu 2019/20 

(opomba: Zaradi korona virusa veliko tekmovanj ni bilo  izvedenih v celoti)

Skupaj 4 zlata priznanja: 1 – državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – državno tekmovanje iz srečanja mladih raziskovalcev Slovenije in 1 – bralno tekmovanje iz angleščine- Epi Reading Badge.

Skupaj 19 srebrnih priznanj:  2 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – tekmovanje iz razvedrilne matematike,  3 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – tekmovanje iz znanja geografije, 2 – bralno tekmovanje iz angleščine- Epi Reading Badge, 4 – tekmovanje več znanja za več turizma, 4 –tekmovanje iz logike in 1 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.

Dijaki so prejeli  več kot 99 bronastih priznanj, med drugim:  10 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 21 – tekmovanje iz logike, 11 – tekmovanje iz znanja astronomije, 25  – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – tekmovanje iz italijanščine,  5 – tekmovanje iz znanja geografije, 5 – tekmovanje iz znanja zgodovine, 21 – tekmovanje iz psihologije.

Mednarodno tekmovanje: 1 – bron iz mednarodnega tekmovanja mladih raziskovalcev.

Dosežki v šolskem letu 2018/19

Zlata in srebrna priznanja na tekmovanjih: 2 – državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 2 – tekmovanje v znanju fizike, 3 – tekmovanje v znanju astronomije, 6 – tekmovanje v znanju matematike, 1 – tekmovanje iz logike, 1 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 2 – tekmovanje iz znanja italijanščine, 2 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 1 – državno tekmovanje iz zgodovine, 4 – tekmovanje iz znanja geografije, 3 – srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (slovenščina, geografija).

Dijaki so prejeli še več kot 100 bronastih priznanj, med drugim: 3 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 20 – tekmovanje v znanju matematike, 16 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 18 – tekmovanje iz logike, 16 – tekmovanje iz znanja biologije, 17 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 2 – tekmovanje v znanju fizike, 15 – tekmovanje v znanju astronomije, 1 – tekmovanje iz znanja italijanščine, 10 – tekmovanje iz znanja geografije, 4 – tekmovanje iz znanja zgodovine, 1– srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (psihologija).

Dosežki v šolskem letu 2017/18

Skupaj 14 zlatih priznanj: 1 – državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 3 – državno tekmovanje iz logike, 1 – državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, 1 – državno tekmovanje iz italijanskega jezika, 1 – državno tekmovanje iz znanja zgodovine, 3 – državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 3 – bralno tekmovanje iz italijanščine Il topo di biblioteca, 1 – bralno tekmovanje iz nemščine EPI Lesepreis

Skupaj 17 srebrnih priznanj:  2 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 1 – tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 1 – državno tekmovanje iz zgodovine, 8 – tekmovanje iz znanja geografije, 2 – bralno tekmovanje iz nemščine EPI Lesepreis.

Dijaki so prejeli še več kot 150 bronastih priznanj, med drugim: 6 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 30 – tekmovanje iz razvedrilne matematike, 30 – tekmovanje iz logike, 24 – tekmovanje iz znanja astronomije, 5 – tekmovanje iz znanja angleščine, 15 – tekmovanje iz znanja biologije, 1 – tekmovanje iz znanja italijanščine,  22 – tekmovanje iz znanja geografije, 10 – tekmovanje iz znanja zgodovine.

Zelo uspešni so bili tudi na bralnem tekmovanju iz angleščina Bookworms, saj jih je kar 23 prejelo zlato in 59 srebrno priznanje.

Dosežki v šolskem letu 2016/17

Skupaj 8 zlatih priznanj: 1 – državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1 – državno tekmovanje iz astronomije, 1 – EPI Reading Badge, 3 –  Bookworms, 2 – Il topo di biblioteca

Skupaj 32 srebrnih priznanj: 3 – tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 4 – državno tekmovanje iz matematike, 1 – tekmovanje iz znanja finančne matematike, 9 – tekmovanje  iz znanja angleščine, 1 – tekmovanje iz znanja italijanskega jezika, 2 – državno tekmovanje iz fizike, 1 – državno tekmovanje iz znanja astronomije, 2 – tekmovanje iz znanja geografije, 1 – srečanje mladih  raziskovalcev Slovenije: psihologija, 3 – tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 5 – EPI Reading Badge

Dijaki so prejeli še več kot 200 bronastih priznanj v 16 različnih kategorijah.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 963 times, 2 visits today)