Skoči na glavno vsebino

Aktivnosti

Projekt Srečko v vesolju

Dosežki gimnazijcev

Tekmovanja in raziskovanje

Dijaki se vsako leto udeležijo državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja slovenščine, matematike, logike, razvedrilne matematike, fizike, kemije, biologije, astronomije, angleščine, italijanščine, nemščine, zgodovine, geografije in psihologije.

Poleg tega izdelujejo raziskovalne in projektne naloge, npr. s področja zgodovine, psihologije, geografije in slovenščine, in z njimi tekmujejo na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Vsako leto sodelujejo tudi na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma.

Udeležujejo se tudi drugih natečajev in razpisov, npr. srednješolskega pesniškega natečaja Mala Veronika, natečaja Mladinske knjige za najboljšo kratko zgodbo – metaFORA, likovno-literarnega projekta Lepljenka, različnih fotografskih natečajev …

Naj naštejemo samo nekatere dosežke dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih:

  • Dijaki naše šole so bili vključeni v mednarodno raziskavo TIMSS Advanced 2015. Izmed 50 gimnazij Slovenije so v znanju preduniverzitetne fizike dosegli skupno 2. mesto, najboljši pa so bili kar v štirih od šestih kategorij: sklepanje, mehanika in termodinamika, valovanje in jedrska fizika, elektrika in magnetizem.
  • Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so dijaki že večkrat osvojili zlata in srebrna priznanja z raziskovalnimi nalogami s področja slovenščine, psihologije, zgodovine in sociologije. Dijakinja 4. a gimnazije Asta Gerjević Debevec se je v šolskem letu 2019/20 z raziskovalno nalogo s področja psihologije uvrstila tudi na mednarodno tekmovanje mladih znanstvenikov družboslovnih smeri in osvojila bronasto priznanje. 
  • Na državnem tekmovanju iz zgodovine so v šolskem letu 2021/22 naši mladi zgodovinarji dosegli vrhunski uspeh. Med vsemi 171 tekmovalci iz gimnazij je Vid Sila, dijak 3. a gimnazije, zbral največ točk in tako postal najboljši v državi. Tudi v ekipnem delu tekmovanja so med vsemi ekipami zbrali največ točk in dosegli prvo mesto.  
  • Dijaki se vsako leto uvrstijo na državna tekmovanja iz logike, razvedrilne matematike in  matematike ter prejmejo zlata in srebrna priznanja, v šolskem letu 2021/22 skupaj 4 zlata in 10 srebrnih priznanj in šolskem letu 2022/23 pa 1 zlato in 8 srebrnih.

Novice o dosežkih naših dijakov so sprotno objavljene na spletni strani šole, kategorija dosežki.

(Visited 1.345 times, 1 visits today)
Dostopnost