Gimnazijske ekskurzije

1. letnik

2. letnik

  • večdnevna jezikovna ekskurzija v London z okolico.

3. letnik

Drugi izleti in ogledi

Poleg navedenih ekskurzij, ki so organizirane vsako leto, izvedemo še številne druge izlete in oglede, na katerih je udeležba izbirna.

  • Vsako drugo leto aktiv tujih jezikov organizira za dijake 3. in 4. letnikov strokovno ekskurzijo v Italijo.
  • Za dijakinje in dijake, ki obiskujejo likovne delavnice, pa tudi za vse ostale zainteresirane, vsako leto organiziramo ogled Beneškega karnevala.
  • Naravoslovni aktiv občasno organizira dvodnevno ekskurzijo z obiskom Tehničnega muzeja v Münchenu, ki se je lahko udeležijo dijaki vseh letnikov naše šole; družboslovni aktiv pa vsako drugo leto večdnevno ekskurzijo v Pariz in na Nizozemsko (Amsterdam z okolico).
Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterPrint this page
(Visited 1.179 times, 3 visits today)